Kemoterapi

Kemoterapide Kardiyak Toksisite Ve Hemşirelik Bakımı

Kemoterapik ajanların önemli ve ciddi komplikasyonlarından biri de kardiyak toksisitedir. Kemoterapi tedavisi sonrasında toksik miyokardit, sol ventrikül yetmezliği ve akut koroner sendrom görülebilir. Ancak bunların içinde en sık rastlananı miyokardiyal toksisitedir. Kemoterapide kardiyak toksisite akut ve kronik olmak üzere sınıflandırılır. Akut kardiyak toksisite tedaviden 2 hafta sonra belirti verir, kronik kardiyak toksisite ise tedaviden sonra bir yıl içinde veya bir yıldan sonra belirti verir.

Kemoterapide kardiyak toksisite, hastanın hayatını tehdit eden önemli bir durumdur. Bu yüzden kemoterapi tedavisi öncesinde hastanın değerlendirmesinin yapılması ve kardiyotoksisite risk faktörlerinin değerlendirilmrsi büyük önem taşımaktadır.

Kemoterapide Kardiyak Toksisite Risk Faktörleri

 • Kemoterapik ajanlar
 • Geçirilmiş kalp rahatsızlığı öyküsü
 • Bireyin yaşı (ileri yaş)
 • Sigara kullanımı

Kemoterapide Kardiyak Toksisite Belirtileri

 • Göğüs ağrısı
 • Aritmi
 • Kardiyak iskemi
 • Perikardit
 • Repolarizasyon anomalileri

Kemoterapide Kardiyak Toksisite Ve Hemşirelik Girişimleri

 • Tedavi sırasında hastanın yaşam bulguları, kardiyak durumu, mental ve nörolojik durumu, derisinin özellikleri düzenli olarak ve sık sık takip edilir.
 • Kemoterapik ajanların yan etkisi değerlendirilir ve gerekirse ilacın dozu azaltılır veya tedavi durdurulur.
 • Hava yolu açıklığının devamı sağlanır.
 • Oksijen tedavisi 10lt/dk olacak şekilde uygulanmalıdır.
 • Hasta monitöre bağlanır.
 • Bireyin kardiyak diyete uygun beslenmesi sağlanır ve tuz kısıtlaması yapılır.
 • Hasta ve yakınlarına hastanın durumu hakkında açık ve anlaşılır bilgi verilir.
 • Hasta ve yakınları kemoterapide kardiyak toksisitenin önemi ve belirtileri hakkında bilgilendirilir.

                                                                                                                 Büşra YAĞCI

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu