Gebelik

Erken doğum eylemi (preterm doğum)

20.gebelik haftasından sonra, 37. Gebelik hastasından önce gerçekleşen doğumlara erken doğum eylemi ya da preterm doğum eylemi denir.

Erken doğum eylemi belirtileri nelerdir?

 • Uterin kontraksiyonlar – sıklıkla ağrısız
 • Menstrüel kramplar
 • Pelvik bası
 • Vajinal akıntıda artış
 • Kanlı vajinal akıntı
 • Kasık ve bel ağrısı

Uterin kontraksiyonlar ağrısız ve sıklıkla adet sancısında benzer kramplar şeklindedir. Hasta vajinal kanama veya artmış vajinal akıntı gördüğü zaman servikal dilatasyon veya membran rüptürü belirtisi olabileceğinden hemen doktoruna müracaat etmelidir.

Erken doğum tanısı nasıl konur?

Erken doğum tehdidi tanısı doktor tarafından konulur. Tanı kriterleri: 20-37’inci gebelik haftaları arasında olmak, uterin kontraksiyonların varlığı (4 adet / 20dk, 8 adet / 60dk) ve membran rüptürü veya intakt membran ve servikal değişiklik ve / veya Servikal efesman veya servikal dilatasyon (2 cm)’dur.

Erken doğum eyleminde hastaneye yatırma kriterleri nelerdir?

Servikal değişiklik veya kramp tarzında uterin irritabilite tespit edilirse hasta hospitalize edilir. Tanı serviksin dijital muayenesi ve uterin kontraksiyonların elektronik monitorizasyonu sonucunda konur. Servikal uzunluğun transvajinal sonografik ölçümü ve servikovajinal sekresyonlarda onkofetal fibronektin tanıyı destekleyici yöntemleridir. Servikal dilatsayon ve efesman artışı ile tedavi başarısı azaldığı için erken tanı önemlidir.

Servikal değişiklik ve membran rüptürü varlığı değerlendirildikten sonra b-streptokok için vajinal kültür, gonore ve klamidya için servikal kültür alınır. Laboratuar analizleri olarak idrar analizi ve kültürü; tam kan sayımı, elektrolitler, kan üre nitrojeni, kreatinin ve C-reaktif protein ölçümleri için kan alınır. Ultrason ile; gestasyonel yaş ve fetal ağırlık, presentasyon, amniotik sıvı hacmi ve biyofizik profil plesenta lokalizasyonu, hidramnios, multipl gebelik, ablasyo plesenta varlığı değerlendirilir. Akciğer matürasyonunu değerlendirmek için amniyosentez planlanabilir.

Erken doğum tehdidi tedavisi nasıldır?

Tokolitik ajan tedavisi planlanmadan önce preterm eylemi uyaran durumların varlığı ve doğumu engelleme yönünde maternal veya fetal kontrendikasyon bulunmadığı araştırılmalıdır. Erken doğum eylemi tedavisinde sıklıkla tokolitikler kullanılır.

Tokolitiklerin kontrendikasyonları nelerdir?

 • Şiddetli preeklampsi
 • Şiddetli ablasyo plesenta
 • Herhangi bir nedenle şiddetli kanama
 • Koryoamniyonitis
 • Fetal ölüm
 • Yaşamla bağdaşmayacak fetal anomali

Tokolitiklerin relatif Kontrendikasyonları nelerdir?

 • Hafif kronik hipertansiyon
 • Hafif ablasyo plesenta
 • Stabil plesenta previa
 • Maternal kardiyak hastalık
 • Hipertiroidizm
 • Kontrolsüz diabetes mellitus
 • Fetal distres
 • Fetal anomali
 • Hafif fetal gelişme geriliği
 • Serviksin 5 cm’den fazla dilatasyonu

Erken doğum eyleminde yapılacaklar nelerdir?

Hasta hospitaliza edilerek, iyi bir uterin perfüzyon sağlanırken kontraksiyonların ve fetüsün durumu değerlendirilir. Hasta sol yan tarafına yatırılıp, %5 dekstroz veya normal salin takılır. Fetal kalp atımları ve kontraksiyonların tespiti için eksternal monitörizasyon yapılır.

Yatak istirahati ve hidrasyon ile uterin kontraksiyonlar durdurulamazsa tokolitik ajanlarla tedaviye başlanır. Tokolitik ajan seçiminde her birinin etki mekanizması, güvenirliği ve yan etkileri göz önüne alınmalıdır. Tokolitik ajanların preterm doğum oranı üzerine etkisi sınırlı olmakla beraber, neonatal pulmoner ve nörolojik morbiliteyi azaltıcı antenatal kortikosteroid kullanımı için gerekli 2-7 günlük sürenin kazanılması ve anne ve fetüsün doğum için tersiyer bir hastaneye nakli için imkân sağlanılmasına yardımcı olur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu