Gebelik

Preeklampsi Nedir? Belirtileri Ve Komplikasyonları Nelerdir?

Preeklampsi gebeliğin 20. haftasından sonra oluşan hipertansiyonla seyreden bir hastalıktır. Halk arasında gebelik zehirlenmesi olarak isimlendirilir. Ülkemizdeki anne ölümlerinin önemli bir nedenidir.  Kadın doğum kliniklerinin riskli gebelikler servisinde sıklıkla karşılaştığımız anne ve bebeğin hayatını ciddi şekilde tehdit eden bir durumdur ve hemşireler hastayı ve fetüsü yakından izlemelidir.

Preeklampsi Tanısı Nasıl Konulur?

Gebenin Sistolik Kan Basıncı  ≥ 140 mm/Hg

Diastolik Kan Basıncı (DKB) ≥ 90 mm/Hg

Proteinüri > 300 mg/24 saat preeklamspi tanısı konur. Sıklıkla bu hastalarda ödemde mevcuttur.

Preaklampsinin Nedenleri Nelerdir?

Preeklampsinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. İlk gebelikte, önceki gebeliğinde preeklampsi öyküsü varsa, çoğul gebeliklerde, hipertansiyon öyküsü varsa, kötü beslenme alışkanlığında, çok erken ya da geç yaştaki gebeliklerde ve obezite durumunda görülme riski artar.

Hafif ve ağır preeklampsi olmak üzere iki şekilde seyreder.

Hafif Preeklampsi Belirtileri

 • SKB: ≥140 mmHg
 • DKB: ≥ 90 mmHg ise
 • İdrarda >300 mg/24 h ya da ≥1  +  protenüri
 • Baş ağrısı, bulanık görme gibi durumlar varsa şüphe edilmelidir.

Ağır Preeklapmsi Belirtileri

 • SKB ≥160mmHg
 • DKB ≥ 110mmHg
 • Proteinüri > 2 gr/24 saat
 • Serum kreatin > 1.2mg/dl
 • Trombosit < 100.000
 • á LDH=LD( Laktat dehidrogenez enziminde (hemoliz)
 • á AST (SGOT) ve ALT (SGPT)
 • Görme bozuklukları
 • Şiddetli epigastrik ağrı

Komplikasyon riski arttığı için, hasta hastaneye yatırılır.

Eklampsi: Ağır preeklampsi belirtilerine konvülsiyonların eklenmesiyle ortaya çıkan anne ve fetüs sağlığını olumsuz etkileyen ciddi bir tablodur.

Preeklampsinin Maternal Komplikasyonları Nelerdir?

 • Eklamptik nöbetler
 • İntraserebellarhemoraji
 • Akut renal yetmezlik
 • Pulmoner ödem
 • Ağır proteinüri
 • Karaciğer disfonksiyonu
 • DIC

Preeklampsinin Fetal Komplikasyonları Nelerdir?

 • Plasenta dekolmanı
 • IUGR
 • Prematüre doğum
 • İntrauterin ölüm

Preeklampsi Tedavisi

Tedavide anti konvülsif olarak Magnezyum Sülfat (MgSO4) uygulanır. MgSO4 tedavisi ve hemşirelik bakımı için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu