Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Magnezyum Sülfat (MgSO4) Tedavisi Ve Hemşirelik Bakımı

Magnezyum Sülfat (MgSO4) tedavisine başlamadan önce hastanın değerlendirilmesi gerekir. Anne ve bebekte ciddi yan etkiler oluşturabilecek Magnezyum sülfat (MgSO4) tedavisinde hemşirelik bakımı oldukça önemlidir.

Hastanın Takibi

 Tedaviye Başlamadan Önce

 • Vital bulguları: Ateş, nabız, arterial kan basıncı, solunum sayısı, derin tendon
 • refleksi, aldığı çıkardığının değerlendirilmesidir.
 • Derin tendon refleksi varlığı
 • Solunum hızının normal olması (>16/dak)
 • İdrar çıkışı son 4 saat içinde >100ml veya >25mı/saat olup olmadığı kontrol edilir.

Magnezyum Sülfat (MGSO4) Tedavisi Sırasında Hasta Takibi

 15 dakikalık takip ve raporlar

 • (Kan basıncı, nabız ve solunum)
 • Yükleme dozu yapılırken
 • İdame dozu arttırıldığında
 • Maternal bulgular stabil değilse

Kan basıncı: < 90/60 mm/Hg

Nabız: >100atım/dak ya da <60 atım/dak

Solunum: < 12/dak ya da >24/dak

Göğüs ağrısı ya da solunum kısaldıysa

 Saatlik Takip ve Raporlar

 • Kan basıncı, nabız, solunum hızı
 • derin tendon refleksi ve klonüs
 • Maternal belirtiler; baş ağrısı, görme bozuklukları, epigastrik ağrı, bilinç düzeyinde değişiklik
 • Maternal pulmoner ödem belirtileri: Göğüste gerginlik, yüzeyel ya da hızlı solunum, wheezing ya da taşikardi.

 4-6 Saatlik Takip ve Rapor

 • Serum Magnesium Sulfate düzeyi
 • Aşağıdaki bulgular varlığında acil olarak hekime haber verilmelidir.
 • Kan basıncı:Sistolik >160mm/hg Diastolik >110mm/hg
 • Solunum hızı: <12/dak
 • İdrar çıkışı: < 30ml/saat
 • Reflekslerin yokluğu
 • Baş ağrısı, görmede değişiklikler, epigastrik ağrı
 • Reflekslerin azalması, ödem ve proteinüri
 • Pulmoner ödem belirtileri
 • Vajinal kanama ya da uterin rijidite

 Magnezyum Sülfat (MGSO4) Tedavisi Sırasında Fetal (Fetüs) Takibi

15 dakikalık Fetal Kalp Hızı (Fetüsün kalp hızı) Takibi

 • MgSO4 idame dozu arttırılırken
 • Annenin bulguları stabil değilse

Kan basıncı: < 90/60 mm/Hg

Nabız: >100atım/dak ya da <60 atım/dak

Solunum: < 12/dak ya da >24/dak

Göğüs ağrısı ya da solunum kısaldıysa

 • Anne MgSO4 tedavisi alıyorsa doğum boyunca 15-30 dakikada bir takip yapılır

 Saatlik Fetal Kalp Hızı Takibi

MgSO4 tedavisi devam ederken yapılır

!!! Anormal Fetal Kalp Hızı tespit Edildiğinde; hekime haber verilir ve fetal monitörizasyon başlatılır.

Magnezyum Sülfatın Toksik Etkisi

Serum Magnesium Sulfate Düzeyleri

 • 1.5-2.5 mg/dl  Normal düzey
 • 4-8    mg/dl   Tedavi etkisi
 • 10-12  mg/dl    Refleksler azalır/alınmaz
 • 15-17 mg/dl     Solunum yavaşlar (12¯ /dak) ya da solunum arresti, müsküler paralizi
 • 30-35 mg/dl     Kalp durması

Bulgular

 • Solunum hızı: <12/dak
 • İdrar çıkışı:   <30mı/saat
 • Reflekslerin azalması ya da yokluğu
 • Toksik serum düzeyi  > 8mg/dl
 • Fetal distres belirtileri
 • Maternal nabız ya da kan basıncının belirgin düşüşü

Müdahaleler

 • MgSO4 infüzyonu hemen durdurulur ve sıvısı değiştirilir.
 • Hekime haber verilir.
 • Order edilmişse calcium glukonat 1 gr IV enjeksiyon şeklinde 3 dakikada verilir.
 • Solunum hızı ve idrar çıkışı sık takip edilir. (15 dak. bir)
 • MgSO4 düzeyi saptanır.

Yrd.Doç.Dr. Zübeyde EKŞİ
Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu