Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Kordosentez ve Hemşirelik Bakımı

Fetal sağlığı değerlendirken kullanılan invazif girişimlerden biri de kordosentezdir. Kordosentez ve hemşirelik bakımı perinatoloji kliniklerindeki hemşirelerin gereksinim duyabilecekleri bir bakımdır.

Kordosentez (bebeğin kordundan kan örneği alınması) nedir?

Umblikal arter veya vene iğne yardımı ile girilmesi ve (18. gebelik haftasından sonra) kan alınmasıdır. Fetal sağlığı değerlendirmede geç dönemde değerlendirdiği için bir dezavantaj olmasına rağmen, hızlı sonuç alındığı için gecikmiş olgularda tercih edilebilir.

Kordosentez ile hemofili, orak hücreli anemi, enfeksiyon, izoimmünizasyon sonrası gelişen hemolizi değerlendirmek için hemotokrit düzeyi, kromozom anomalileri, fetal distres, fetüsteki ilaç düzeyi ve kan ile ilgili diğer hastalıklar tanılanabilir. Bu yöntem fetal transfüzyon içinde kullanılan bir yöntemdir.

Kordosentez Uygulaması nasıl yapılır?

  • Kadına ve eşine işlemin genetik taramada nasıl bir fayda sağlayacağı, işlemin yararları, riskleri ve sınırlılıkları açıklanır.
  • Ultrason eşliğinde işlem gerçekleştirilir. 8–15 cm uzunluğunda kalın bir spinal iğne ile anne abdomeninden girilir ve fetal umbilikal vene ulaşılır. Direkt olarak kordondan ya da venin plasentaya giriş kısmında kan alınır. Fetüsten 5 ml kan alınması yeterlidir.
  • Fetal kan örneğinin alınacağı şırıngada alınan örneğin pıhtılaşmaması için antikoagülan bulunmalıdır.

Kordosentez Komplikasyonları Nelerdir?

Fetal bradikardi, maternal enfeksiyon, erken doğum ve %1 ile %2 oranında fetal kayıp görülebilir.

Kordosentez ve hemşirelik bakımı

İşlem Öncesi Hasta Bakımı

  • Fetoskopi uygulaması öncesi hasta bakımıyla benzerdir.

İşlem Sonrası Hasta Bakımı

  • Kadının hayati belirtileri ile eksternal fetal monitorizasyon ya da NST uygulanarak fetal distres belirtileri gözlenir.
  • Uygulamadan 1 saat sonra USG ile uygulama alanında kanama olup olmadığı değerlendirilir.
  • Test sonuçlarına göre gerekirse fetüse tedavi uygulanır.

Ö.C GÜRKAN

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu