Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Fetal Kalp Hızı Değişiklikleri ve Hemşirelik Bakımı

Doğumhanede çalışan ebe, hemşirelerin en sık karşılaştıkları fetal kalp hızı değişiklikleri fetal taşikardi ve fetal bradikardidir. Hemşireler Fetal kalp hızı değişiklikleri ve hemşirelik bakımı hakkında bilgi sahibi olursa erken müdehale edebilirler. Bazal fetal kalp hızı değişiklikleri: Taşikardi, Bradikardi, variabilitedir. Variabilite hakkında bilgi almak için tıklayınız> Variable Deselerasyon ve Hemşirelik Girişimleri  Periyodik Fetal Kalp Hızındaki değişiklikler: Akselerasyonlar, deselerasyonlar (erken-geç- variable ve uzamış)

Bazal fetal kalp hızı değişiklikleri

Bazal Kalp Atım Hızı: Ortalama FKH dakikada 110-160 arasındadır. Yaklaşık 10 dakikalık bir segmentte hakim olan ortalama kalp hızıdır. Bazal FKH değerlendirirken,  uterin kontraksiyonlarla ilişkili olarak periyodik akselerasyon/deselerasyonlar ve belirgin variabilite (>25 bpm) artışları

dışındaki hakim olan ortama kardiyak aktivitedir. Herhangi bir 10 dakikalık segmentte minimum yorumlanabilir bazal süre 2 dakikadır.

Fetal Taşikardi

Bazal kalp hızının 160atım/dak.’dan  fazla olmasıdır. Taşikardiye neden olan durumlar; fetal hipoksi, preterm fetüs, maternal ateş, dehidratasyon, maternal ketoz, maternal hipertroidi, parasempatolitik ilaçlar (atropin, atarax/vistaril, fenotiazinler), maternal hipertroidi, fetal anemi, fetal sepsis, fetal kalp yetmezliği, koryoamniyonit, fetal kardiyak taşiaritmi, beta sempatomimetik ilaçlar.

Fetal Taşikardi ve Hemşirelik girişimleri

  • Nedene yönelik girişimlerde bulunulur.
  • Annenin ateşi yüksekse order edilen antipiretikler uygulanır ya da soğuk uygulama yapılır. Yüz maskesi ile oksijen uygulanabilir(8-10 l/dak).
  • Gebeye lateral pozisyon verilir.
  • Gebenin son zamanlarda kullandığı (fetal taşikardiye neden olabilecek ilaçlar) sorgulanır.

Fetal Bradikardi

Bazal kap hızının 110 atım/dak.’nın altına düşmesidir. Fetal bradikardiye neden olan durumlar: Fetüste MSS hasarı, hipoksi, fetal kalp bloğu olması, uzamış kord kompresyonu, annede; hipotermi, hipotansiyon, uzamış hipoglisemi, uterin hiperstimülasyon ablasyo plasenta, uterin rüptür ve beta bloker tedavisidir.

Fetal Bradikardi ve Hemşirelik Girişimleri

Nedene yönelik girişimlerde bulunulur.

Yüz maskesi ile oksijen verilebilir (8-10 l/dak).

Fetüsün fizyolojik olarak stresi kompanse edip edemeyeceğini değerlendirmek için skalp stimülasyonu yapılabilir.

Bolus IV sıvı verilebilir, FKH monitörize edilir.

Olası acil sezaryen için hazır olunur.

Yrd.Doç.Dr.Zübeyde Ekşi

M.Ü.SBF Hemşirelik Bölümü

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu