Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Erken Geç Deselerasyon ve Hemşirelik Girişimleri

Elektronik fetal monitorizasyon işlemi sırasında karşımıza çıkan Periyodik Fetal kalp Hızı değişikliklerinden biri de deselerasyonlardır. Doğumhanedeki ebe ve hemşirelerin sık karşılaştığı deselerasyon la ilgili ebe ve hemşireleri uygulayacakları girişimler nelerdir?

Deselerasyon nedir?

Şekline ve kontraksiyon ile zamansal ilişkisine bağlı olarak isimlendirilmiş 4 temel deselerasyon tipi vardır.

Bunlar erken, geç, variable ve uzamış deselerasyonlardır.

Erken Deselerasyon

Deselerasyonların en iyi huylu formudur. Uterin kontraksiyon siklusunda erken olarak başlayıp kontraksiyonun tepesinde en düşük değerine ulaşmakta ve kontraksiyon bitmeden bazale dönmektedir. Diğer bir deyimle deselerasyonun en dip noktası kontraksyonun zirvesi ile aynı andadır.

Erken deselerasyon tepe noktasına kontraksiyon başlangıcından sonraki 30 sn./daha fazla süre içinde ulaşır. Erken deselarasyonun önemli bir özelliği de amlitüdünün az olmasıdır. Fetal kalp atım hızının yavaşlama derecesi genellikle kasılmanın şiddetiyle orantılıdır fakat nadiren 110-100atım/dak.’ya düşmektedir. Erken deselerasyonların fetal baş basısı sonucunda vagal refleks yoluyla kalp ritminin yavaşlamasına neden olan değişmiş serebral kan akımı nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Erken deselerasyon genellikle travayın aktif fazında servikal dilatasyon 4-7 cm arasında iken görülmektedir. Taşikardi, variabilite kaybı ve diğer kalp hızı değişiklikleri ile ilişkili değildir.

Hemşirelik Girişimleri: Herhangi bir girişim uygulanmaz.

Geç Deselerasyon

Normal uterus kasılması aktif eylemde plasental kan akımını %20-30 düşürür. Utroplasental perfüzyon bozukluğu olmayan bir fetüs bunu kolaylıkla tolere eder. Oysa sınırda ya da yetmezlikte olan bir fetüsün kasılma karşısında göstereceği cevap bir tür efor testine verilen cevaptır.

Fetal kalp hızı’daki düşme kontraksiyon ile veya takiben başlar. Yumuşak bir çan eğrisi inişi gösterir. Bazal değerlere dönüş kontraksiyonu takip eden dönemde olur. Geç deselerasyon tepe noktasına kontraksiyon başlangıcından 30 sn. geçtikten sonra ulaşır.  Sıklıkla deselerasyondan önce veya sonra akselerasyon yoktur. Fetal kalp hızı’daki azalama genellikle 10-20 atım/dak. fazla olmaz nadiren de 30-40 atım/dak.’nın altına iner. Geç deselerasyonlar kalıcı olduklarında ve düzeltilmediklerinde güven vermezler. Devam eden deselerasyonlar önemlidir ve olasılıkla kötü sonuçlara yok açabilmektedir.

Görüldüğü durumlar: Maternal hipotansiyon, aşırı oksitosin uyarısına bağlı uterin hiperaktivitedir, kronik hipertansiyon, diyabet, kollajen doku hastalığı, preeklampsi, plasental yetmezliğe yol açarak geç deselerasyonun nedeni olabilir. Ayrıca dekolman plasenta, intrauterin gelişme geriliği, postmatürite ve intrauterin enfeksiyonlarda geç deselerasyonlar görülebilir.

Geç Deselerasyon ve Hemşirelik Girişimleri

Gebe lateral pozisyona getirilir.

Maternal hipotansiyon varsa gebenin ayakları kaldırılır.

Parenteral sıvıları arttırılır.

Oksitosin infüzyonu gidiyorsa ara verilir.

 Yüz maskesi ile oksijen verilir (8-10  l/dak).

Fetal skalp stimülasyonu ya da akustik stimülasyon yapılır. Gerekiyorsa gebe sezaryen ya da vajinal doğuma hazırlanır.

Yrd.Doç.Dr.Zübeyde Ekşi

M.Ü. SBF Hemşirelik Bölümü

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu