Hemşirelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Diyaliz Hemşiresi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görev, yetki ve sorumluluklar

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 • Hastanın kendi kendine yönetimi ve bakımını destekler. Hastayı diyalize hazırlar. Hasta, ilk defa diyalize giriyor ise diyaliz ekibi ve diğer hastalarla tanıştırır. İşlem ve diyaliz merkezi hakkında bilgi verir. Diyalizin komplikasyonları, belirtileri yönünden bilgilendirir.
 • Diyaliz işlemi sırasında oluşabilecek komplikasyonlara müdahale eder.
 • Hemodiyalize alınacak hastanın vasküler giriş yolunu değerlendirir.
 • Hasta ve yakınlarını diyaliz işlemi, süresi, randevu saati konularında bilgilendirir.
 • Gerekli durumlarda hastayı sosyal ve psikolojik destek açısından yönlendirir.
 • Diyaliz öncesi ve sonrası hastayı tartar, diyaliz süresince yaşam bulgularını kontrol eder.
 • Diyaliz giriş yerinin bakımını yapar.
 • Hekim istemi doğrultusunda uygun diyalizer ve diyalizatı hazırlar.
 • Arteriovenöz fistül girişimini yapar.
 • Hasta ve hasta yakınlarına diyaliz işlemi, diyaliz süresi ve fistül bakımı gibi konularda gerekli eğitimi verir.
 • Diyaliz ekibi ile birlikte hastanın evdeki bakımına ilişkin eğitim verir (banyo, beslenme, fistül bakımı, sıvı alımı ve hastanın kendi kendine bakım desteği).

Kaynak:
Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011), T.C. Resmi Gazete, 27910, 19 Nisan 2011

Tuğçe Durgut

Üniversite Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2012-2016 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Hemşire

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu