Nanda Hemşirelik Tanıları

Ağır Preeklampsi ve Hemşirelik Bakımı

Preeklampsinin daha ciddi seyrettiği duruma ağır preeklampsi denir. Sıklıkla riskli gebelikler servisinde yatan hastaların yakından izlenmesi gerekir. Ağır preeklampsi tedavi altına alınmaz ve dikkatli takip edilmezse eklampsi krizi görülebilir.

Ağır preeklampsi belirtileri

 • DKB ≥110 mm/Hg
 • 24 saatlik idrarda 500 mg ve üzeri proteinüri mevcuttur.
 • Baş ağrısı görülür
 • Görme bozukluğu vardır.
 • Sağ üst kadran ağrısı mevcuttur.
 • Oligüri (< 500ml/ 24 saat) başlamıştır.
 • Konvülziyon olabilir.
 • Serum kreatinin artmış değerlerdedir.
 • Trombositopeni ve hiperbilüribinemi mevcuttur.
 • Karaciğer enzimleri yüksek seyreder.
 • IUGR ve oligohidroamnioz eşlik eder.
 • Akciğer ödemi ve siyanoz vardır.

Ağır preeklampsi ve hemşirelik bakımı

 • Hayati bulgular dört saatte bir izlenir.
 • Ödem kontrolü yapılır ve günlük tartısı alınır.
 • Saatlik idrar takibi için üriner katater uygulanır ve bakımı yapılır.
 • Saatlik aldığı-çıkardığı takibi yapılır.
 • Gebe hastaneye yatırılır ve uygun tedavi bakım planlanır. Tedavide anti konvülsif olarak Magnezyum Sülfat (MgSO4) uygulanır.
 • Antihipertansifler ve sedatifler fetusa yarattıkları olumsuz etkiler nedeniyle rutin olarak kullanılmaz, gerektiğinde başvurulur.

 Işık ve ses uyaranları engellenerek hasta sessiz ve sakin bir ortamda kesin yatak istirahatına alınır.

 • Utero-plasental perfüzyonunun sağlanması için sol lateral pozisyon verilir.
 • Yüksek proteinli, posalı ve tuzdan kısıtlı bir diyet uygulanır. Sıvı kısıtlamasına gidilmez.
 • İleri değerlendirme için gerekli laboratuar tetkikleri izlenir.
 • Fetal değerlendirme yapılır (hareket + FKH+ fetal iyilik)
 • MgSO4 tedavisinin toksik etkileri değerlendirilir.
 • Perine bakımı verilir vajinal kanama olasılığı açısından gözlenir.
 • Hijyenik bakım ve ağız bakımı verilir.

Eklampsi haberci belirtileri açısından hasta gözlenir ve bu konuda hasta bilgilendirilir. Bilinç düzeyi değerlendirilir, baş ağrısı, görme bozukluğu, epigastrik ağrı (sağ üst kadran), bulantı kusma, hiperrefleks, ≤ 30 ml/ saatlik idrar  vb.

 • Fetüsün sağlık durumu değerlendirilir.
 • Basit bir dille hasta ve ailesi hastalık süreci hakkında bilgilendirilir.
 • Gerekiyorsa hasta doğum eylemine hazırlanır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu