Gündem

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Sağlık Personeli Alımı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, iki gün önce resmi bir ilan yayınladı. İlanda sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Tıp Fakültesi Hastanesi olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulamaları Merkezi’ne özel bütçeden karşılanma üzere sağlık personeli alınacağı açıklandı.

26 Ekim tarihinde yayınlanan ilanda, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde başvurulabileceği belirtildi.

Tıp Fakültesi Hastanesi’nde istihdam edilmek üzere, 125 sağlık personeli alınacağı duyuruldu. Başvurulabilecek kadrolar; sağlık fizikçisi, psikolog, ebe, sağlık teknikeri, biyolog, eczacı, laborant, röntgen teknikeri, hemşire ve fizyoterapist olarak açıklandı. Adaylar sadece bir kadro için başvurabilecek.

Başvuru İçin Şartlar

Üniversitenin resmi sitesinde yayınlanan ilanda, başvuru için adaylarda aranacak genel şartlar listeleniyor.

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak

• Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı, bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

• Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tescilli olmak

• 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

• 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak

• Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

• Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu olmak

• Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak

• Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir

• Başvuracak adayların durumunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle, kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması

• Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır

• Lisans mezunları için 2018 KPSS B grubu P3 puanı esas alınacaktır.

Ön lisans mezunları için 2218 KPSS B grubu P93 puanı esas alınacaktır.

Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS B grubu P94 puanı esas alınacaktır

• Başvurularda, ‘Kamu Görevlerinde İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’ uygulanır

• 7/24 kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak

• ECZACI “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için mülakat yolu ile alım yapılacaktır.

NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

Başvuru Yeri ve Şekli

Adayların, resmi ilandan itibaren geçecek olan 15 gün süre boyunca, mesai saatleri içerisinde başvurabilecekleri belirtilmiştir.

Başvuracak olan adaylar, gerekli evraklarla birlikte, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na, şahsen başvurmalıdır.

Posta ile yapılacak olan başvurular için hiçbir işlem yapılmayacaktır.

Sadece bir pozisyon için başvuru yapılabileceği ve başvuru formunda ilan numarasının belirtilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

• Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

(Başvuru formu için tıklayın.)

• Öğrenim durumlarına göre, 2018 yılı KPSS sonuç belgesinin fotokopisi. ÖSYM sisteminden kontrol kodu olan belge alınmalıdır. Yanlış beyanda bulunanların işlemleri yapılmayacaktır.

• Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası

(e-devlet çıktısı ile başvurulabilir)

• Başvuru formuna yapıştırmak için bir adet vesikalık fotoğraf

• Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

• Erkek personel adaylarının Askerlik Durum Belgesi

• Adli Sicil Kaydı

(e-devlet çıktığı ile başvurulabilir)

• Daha önce çalışma durumu varsa SGK Hizmet ve Prim Dökümü

• Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

(Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayın.)

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

• Sonuçlar üniversitenin resmi web sitesinde açıklanacaktır.

• Tüm değerlendirmeler KPSS puan sırasına göre yapılacaktır. Eşit olan KPSS puanları için diploma tarihine bakılacaktır. Daha önce mezun olan adaylar tercih edilecektir. Mezuniyet yıllarının aynı olması durumunda yaşça büyük olan adaylar alınacaktır.

• Her kadro için iki katı sayısında yedek aday belirlenecektir. Seçilen adayların başvuruda bulunmaması halinde yedek adaylar arasından seçim yapılacaktır.

• Atanmaya hak kazananlar, duyurulduktan sonraki on için içinde, tüm belgeleri tamamlayarak gerekli yere başvuru yapmalıdır. Bu süre içinde belge teslimi yapmayan adayların hakları iptal edilecektir.

• Kazanan adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacaktır. Olumlu sonuçlanırsa sözleşme imzalanacaktır.

• Kazanan adaylara bizzat bilgilendirme yapılmayacaktır.

Kaynak: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

DT Haber

DT Haber | Hemşirelik ve sağlık ile ilgili haber, makale vb. içerik üreticisi. Paylaşmak istediğiniz bilgileri daginiktopuzcom@gmail.com adresine veya https://www.facebook.com/hemsirelerkulubu/ gönderebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu